فروش سیستم های تقویت کننده آنتن دهی موبایل http://mobileamplifiers.mihanblog.com 2017-11-20T03:05:52+01:00 text/html 2017-10-30T19:15:46+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile تقویت کننده موبایل4g http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/25 <a href="https://www.signalbooster.ir/mobile-phone-antenna-products/mobile-antenna-amplifier-device/mobile-antenna-amplifiers" target="_blank" title="">انواع تقویت کننده های موبایل 4g</a>، به آن دسته از&nbsp;<a href="https://mobileamplifiers.net/" target="" title="امپلی فابر موبایل">سیستم های امپلی فایر موبایلی</a>&nbsp;گفته میشود که علاوه بر انتقال سیگنال های موبایل 2g، بتوانند آنتن دهی موبایل را در فرکانس lte که تنها جهت انتقال داده استفاده میگردد را نیز تقویت کند .&nbsp;<div>در ایران امواج موبایل برای انتقال سیگنال 4g ، از باند فرکانسی dcs یا همان محدوده فرکانسی 1800 استفاده میگردد . بنابراین شما با انتخاب یک دستگاه تقویت کننده دوباند که توان ساپورت باند 1800 را داشته باشد ، میتوان اینترنت فورجی را نیز انتقال داد .&nbsp;</div><div><br></div><div>لازم به ذکر است که جهت استفاده از تقویت کننده 4g ، ضروری است که پوشش دکل های bts منطقه ، به رادیوهای فورجی تجهیز شده باشند ، در غیر اینصورت استفاده از دستگاه افزایش انتن موبایل ، جهت تقویت کردن اینترنت موبایل ، دارای توجیه نمیباشد .&nbsp;&nbsp;</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://mobileamplifiers.net/img/cms/_D9_84_D9_82_D9_84_D9_82_1_d36866e35e82004301f9a08e73873f35-min.jpg" alt="تقویت انتن موبایل قیمت"></div> text/html 2017-10-22T19:19:03+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile پارازیت انداز موبایل | نویز انداز موبایل http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/24 <a href="https://www.signalbooster.ir/mobile-phone-antenna-products/jammer-mobile-antenna-blocker" target="" title="jammer mobile">سیستم های مختل کننده امواج موبایل</a>&nbsp;، دارای مدلهای مختلفی است که بر حسب قدرت&nbsp;<a href="https://www.signalbooster.ir/mobile-phone-antenna-products/jammer-mobile-antenna-blocker" target="" title="کور کننده موبایل">کور کردن انتن موبایل</a>&nbsp;در این سیستم ها ، تقسیم بندی میگردند .&nbsp;<div>جمرهای پرتال جیبی تا جمرهای نظامی که توان پوشش فضای زیادی را در محیط های بیرونی دارا میباشند ، از انواع جمرها هستند .&nbsp;</div><div>معمولا جهت&nbsp;<a href="https://www.signalbooster.ir/mobile-phone-antenna-products/jammer-mobile-antenna-blocker" target="" title="کور کننده موبایل">مسدود کردن انتن موبایل</a>&nbsp;در سالن های کنفرانس و ادارات و مساجد ،&nbsp;<a href="https://mobileamplifiers.net/7-mobile-antenna-blocker-device" target="" title="کور کننده موبایل">قطع کننده انتن موبایل</a>&nbsp;10 وات ، پاسخگوی نیاز کاربران میباشد .&nbsp;</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fbb8_12.jpg" alt="مختل کننده موبایل"></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-07-02T05:49:06+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile پوشش دهی آنتن موبایل در شهرک صنعتی شمس آباد و شهرک صنعتی عباس آباد http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/23 <a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">شهرک صنعتی شمس آباد</a>&nbsp;و عباس آباد &nbsp;، از جمله شهرکهایی است که بدلیل داشتن مساحت زیاد ،&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">پوشش آنتن دهی موبایل</a>&nbsp;در خیلی از فضاهای آن با نقصان روبروست .&nbsp;<div><br></div><div>معمولا در قسمت های انتهایی این شهرک های صنعتی ،&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/sitemap.xml" target="" title="">قدرت سیگنال موبایل</a>&nbsp;کم بوده و&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/sitemap.xml" target="" title="">آنتن موبایل ندادن گوشی</a>&nbsp;، باعث بوجود آمدن اختلال در برخی مشاغل میگردد .&nbsp;</div><div>استفاده از&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/sitemap.xml" target="" title="">سیستم تقویت آنتن دوباند</a>&nbsp;در این شهرکها توصیه میگردد . زیرا&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/6-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-triple-band" target="" title="">دستگاههای پوشش دهی انتن دوکانال</a>&nbsp;، قابلیت ساپورت کردن هم gsm &nbsp;و هم dcs را داراست و میتواند در انتقال اینترنت همراه نیز بکار آید .</div><a href="http://www.signalbooster.ir/fa/" target="" title=""><div><br></div></a><div><a href="http://www.signalbooster.ir/fa/" target="" title=""><div style="display: inline !important;">سیستم های تک کانال خانگی</div></a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/6-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-triple-band" target="" title="">دستگاههای تک کانال</a>&nbsp;اداری و صنعتی ، تنها میتواند اینترنت 2g و یا gprs را انتقال دهد و از انتقال&nbsp;<a href="http://www.signalbooster.ir/fa/" target="" title="">اینترنت همراه تری جی</a>&nbsp;و فورجی ناتوانند .&nbsp;</div><div>البته در برخی شهرکهای صتعتی نذیر ، شهرک صنعتی در اتوبان قزوین که این شهرک جزو شهرکهای صنعتی کرج محسوب میشود ، لازم است جهت&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/6-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-triple-band" target="" title="">پوشش دهی آنتن</a>&nbsp;، از&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/6-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-triple-band" target="" title="">سیستم های دوباند</a>&nbsp;که بجای&nbsp;<a href="http://www.signalbooster.ir/fa/" target="" title="">ساپورت فرکانس های dcs &nbsp;و gsm</a>&nbsp; &nbsp;، فرکانس های gdm و 3g &nbsp;رو ساپورت میکند ، استفاده کرد .&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>لازم به ذکر است&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="_blank" title="">سیستم های تقویت آنتن زیمنس</a>&nbsp;هم برای این شهرک ها مناسب بوده و میتوان بازدهی لازم را از این سیستم ها ، در این شهرکهای صنعتی &nbsp;گرفت&nbsp;</div> text/html 2016-11-23T21:52:06+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile مختل کننده انتن موبایل http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">این&nbsp;<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=7&amp;controller=category" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">دستگاه مسدود کننده امواج موبایل&nbsp;</a></span><a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=7&amp;controller=category" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">Cell Phone Signal Jammer</span></a></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">شامل 4 آنتن می باشد&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">4 Band Blocker</span><span lang="fa" xml:lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">&nbsp;و کارایی این دستگاه مسدود کردن اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل،</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">3G</span><span lang="fa" xml:lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">&nbsp;می باشد مدل دستگاه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">TG1020</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; vertical-align: baseline;">و تا شعاع 30 متری را تحت تاثیر امواج خود قرار می دهد و این مدل&nbsp;<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=7&amp;controller=category" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">مسدود کننده آنتن موبایل</a>&nbsp;مناسب برای منازل ؛دانشگاه ها ، تالار سخنرانی و ... می باشد</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12pt;"><a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=7&amp;controller=category" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">Advanced Mobile Phone Signal Jammer With 24 Hours Working</a></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 1px;"><font size="5"><a href="mobileamplifiers.net" target="" title="">www.mobileamplifiers.net</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 1px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 1px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 1px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 1px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00839/zivr6pr2ier9.jpg" alt="دستگاه قطع کننده آنتن موبایل"></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: WYekan, arial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; min-height: 1px; color: rgb(119, 119, 119);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> text/html 2016-09-27T07:53:44+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile فروش کانکتور ts9 برای تقویت اینترنت مودم mr200 و 3372 http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/21 جهت خرید و تهیه کانکتور ts9 &nbsp;با شماره های 09127560949 و 02144268400 تماس بگیرید<div><br></div><div><br><div>ضمنا آنتن&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">جهت آنتن دهی مودم&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">اینترنت موبایل</a><a href="http://mobileamplifiers.net/fa/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-dull-band/24--%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87.html" target="" title="">&nbsp;</a>موجود میباشد</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">http://www.mobileamplifiers.net/</a></div> </div> text/html 2016-08-23T18:26:12+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile ایا زیمنس تقویت کننده انتن موبایل تولید میکند ؟ http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/20 به تازگی در برخی از سایتها&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">فروش تقویت کننده انتن موبایل</a>&nbsp;با نام زیمنس و گاها نوکیا رایج شده است .&nbsp;<div><br></div><div>کلیه دستگاههایی که رفع مشکل انتن دهی گوشی و یا&nbsp;رفع&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">مشکل انتن دهی همراه اول</a>&nbsp;را انجام میدهند ، عموما ساخت چین بوده و در اصل&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">تقویت کننده انتن موبایل زیمنس</a>&nbsp;وجود ندارد .&nbsp;</div><div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">http://www.mobileamplifiers.net/</a></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x209_دستگاه-تقویت-کننده-آنتن-موبایل.jpg" alt="تقویت انتن زیمنس"></div> text/html 2016-08-14T13:48:55+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile دستگاه مناسب برای تقویت کردن آنتن ایرانسل http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/19 از راههای<a href="http://www.signalbooster.ir" target="" title="">&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">تقویت انتن دهی ایرانسل</a>&nbsp;</a>اینست که از دستگاههای دوباند استفاده کنیم . دستگاهی که هم باند 900 و هم باند 1800 را ساپورت میکند . ولی برای کم کردن هزینه بهتر است که از&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">بوستر آنتن</a>&nbsp;ایرانسل یعنی همان باند 1800 به تنهایی استفاده کرد .&nbsp;<br><div><a href="http://www.mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=6&amp;controller=category" target="" title="">دستگاههای تقویت کننده باند ایرانسل</a>که&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">تقویت کننده تک باند</a>&nbsp;هستند ، از لحاظ قیمتی حدودا نصف قیمت دستگاههای دو باند هستند .&nbsp;</div><div><br></div><div>البته این مورد درباره&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">آنتن دهی همراه اول</a>&nbsp;در تمامی موارد صادق نیست . زیرا در شهرهای با جمعیت زیاد عمل سیگنالینگ در&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.ir" target="" title="">باند 900</a>&nbsp;انجام شده و مکالمه به باند 1800 منتقل میشود و به همین دلیل حتما باید از دستگاههای دو باند استفاده کرد .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">http://www.mobileamplifiers.net/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xwyl_a.jpg" alt="تقویت انتن ایرانسل"></div> text/html 2016-07-17T20:12:40+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile میزان طول کابل در تقویت کننده های آنتن موبایل که باید مورد توجه باشد http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/18 در هنگام&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">نصب نقویت کننده آنتن موبایل</a>&nbsp;، میزان طول کابل مصرفی ما از مهمترین موارد میباشد . باید حتما و همیشه سعی شود کوتاه ترین مسیر را برای کابل انتخاب کرد . نکته مهم اینکه سعی شود در حد توان از کابلهای جنس مناسب استفاده شود . تا طول های نهایتا 40 متر کابل های&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">lmr</a>&nbsp;و یا&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">ksr&nbsp;</a>&nbsp;مناسب میباشد ولی سعی شود برای طول های بالاتر از کابلهای feeder &nbsp;استفاده گردد .&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">http://www.mobileamplifiers.net/</a><br><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.nosparts.net/images/3cwe812.jpg" alt="کابل تقویت کننده آنتن موبایل"></div> </div> text/html 2016-06-29T09:43:14+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile ایا قطع و وصل شدن زیاد موبایل در محل قابل حل است http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/17 در مواردی که مکالمه با قطعی زیاد همراه است ، در برخی اماکن امکان رفع این مشکل وجود ندارد .&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">قیمت دستگاه تقویت کننده آنتن&nbsp;</a>و یا قدرت خروجی دستگاه نیز در رفع این مشکل تاثیری ندارد .<div>البته در بیشتر موارد با صبوری و حوصله فراوان شاید بتوان این مشکل را مرتفع نمود .</div><div>راه ان نیز به اینصورت است که گیرنده&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">دستگاه تقویت انتن</a>&nbsp;را باید در نقاط مختلف تست نمود. در صورتیکه شما دستگاه فایندر سیگنال ندارید باید به قدری نقاط را چک کنید که پس از نصب و روشن شدن دستگاه امکان مکالمه فراهم گردد .&nbsp;</div><div>البته در بیشتر موارد در این شرایط باید از دستگاههای دوباند بهره جست .&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">http://www.mobileamplifiers.net/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://boostercenter.ir/wp-content/uploads/2016/05/signal-f12.jpg" alt="تقویت کننده دوباند"></div> text/html 2016-05-28T18:28:30+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile ترفندی برای حل نبود انتن ایرانسل در نقاط حاشیه ای و خارج شهر http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/16 گاها وقتی به نقاط خارج شهر میرویم و یا روستاها را برای تفریح آخر هفته انتخاب میکنیم ، پس از رسیدن به آن محل متوجه میشویم که&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">انتن ایرانسل</a>&nbsp;شما بسیار ضعیف است ، به حدی که قادر به مکالمه با آن نمیباشید و یا اصلا آنتنی وجود ندارد .&nbsp;<div>در این هنگام شما میتوانید با دستکاری بر روی تنظیمات تلفن همراه خود این مشکل را حل نمایید .</div><div><br></div><div>برای این منظور کافیست که در قسمت جستجوی شبکه تلفن همراه خود رفته و بجای شبکه ایرانسل ،&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">شبکه همراه اول</a>&nbsp;را انتخاب کنید .</div><div>پس از این عمل اغلب شاهد خواهید بود که انتن شما فول شده و مشکل برطرف میشود .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>دلیل این امر نیز اینست که چون در حواشی شهرها و روستاها میزان کاربر به نسبت شهرها کمتر است ، ایرانسل برای صرفه جویی در هزینه ها و اینکه از هزینه تجهیز دکل و غیره .... بکاهد ، از باند همراه اول یعنی 900 بهره برده و بدین خاطر است که این مشکل مرتفع میگردد.</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">http://www.mobileamplifiers.net/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00"><b><br></b></font></div><div><font color="#33cc00"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dr mobile: 0935558752</b></font></div> text/html 2016-04-11T18:29:34+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile تقویت گیرندگی آنتن مودم فورجی و 3g http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/15 برای&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">تقویت گیرندگی مودم های 4g &nbsp;و 3g &nbsp;</a>&nbsp;در صورتیکه سطح گیرندگی در فاصله نزدیکی از شما مناسب است ، میتوان با استفاده از یک پنل گیرنده سیگنال و کابل و یک کابل رابط ، سیگنال را از مکان مورد نظر به مودم خود برسانید و سطح گیرندگی مودم را تقویت نمایید .<div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title=""><div><br></div><div>http://www.mobileamplifiers.net/</div></a></div><div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مشاوره و راهنمایی : &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#ff6666">dr mobile</font><font color="#009900"><b> 09355587522<br></b></font><div><br><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kim2_1.jpg" alt="تقویت کننده فورجی و تریجی"></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Product/P_73226/Original/Computer-Net-Tp-Link-TL-ANT200PT-Antenna-Cable815686.jpg" alt="کابل رابط جهت تقویت سیگنال مودم های نسل 3 و 4"></div></div></div> </div> text/html 2016-04-08T17:59:42+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile حداقل دی بی و یا فرکانسی که شما بواسطه ان میتوانید مکالمه ایده آل داشته باشید چقدر است !!!!! http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/14 در مکانهایی که<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=8&amp;controller=category" target="_blank" title="">&nbsp;</a><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">امکان مکالمه مناسب وجود ندارد</a>&nbsp;، معمولا میزان فرکانس موجود 85 db &nbsp;تا 95 دسیبل است ، بدین معنی که تا این میزان سیگنال یعنی 95 دسیبل است ، میتوان یک تماس نه چندان لذتبخش را تجربه کرد ولی در صورتیکه مقدار سیگنال ورودی موبایل از 95 کمتر بوده و در حدود 100 یا 105 دسیبل باشد ، شما قادر به برقراری تماس به هیچ وجه نمیباشید .<br><a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_product=28&amp;controller=product" target="_blank" title=""><div><br></div></a><div><a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_product=28&amp;controller=product" target="_blank" title=""><div style="display: inline !important;">وظیفه دستگاههای&nbsp;</div></a><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">تقویت کننده آنتن موبایل</a>&nbsp;هم دقیفا اینست که میزان سیگنال محیط را به میزانی که شما&nbsp;<a href="http://signalbooster.ir/index.php/fa/pages/2015-01-21-04-30-04" target="_blank" title="">قادر به برقراری یک&nbsp;</a><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title=""></a><a href="http://signalbooster.ir/index.php/fa/pages/2015-01-21-04-30-04" target="_blank" title="">تماس بدون عیب و صاف</a>&nbsp;باشید برساند . برای برقراری این تماس شما نیاز به فرکانس ورودی در حدود 60 دی بی تا 85 دسیبل دارید .</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">http://www.mobileamplifiers.net/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ارایه مشاوره و فروش دستگاههای تقویت کننده : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#009900"><b>&nbsp; &nbsp;dr mobile &nbsp; 09355587522</b></font></div> text/html 2016-03-04T21:47:19+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile دلیل تفاوت قیمت در تقویت کننده های انتن موبایل چیست ؟؟؟؟؟؟ http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/12 ارسال مطلب بزودی..... text/html 2016-03-04T21:22:57+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile سوالات متداول درباره اینترنت تلفن همراه http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/11 اپراتورهای ارایه دهنده خدمات تلفن همراه در ایران و البته در سایر نقاط دنیا ، فرکانسهایی که روی آن اینترنت ارایه میدهند ، با فرکانس هایی که در ان خدمات voice &nbsp;و یا مکالمه ارایه میدهند متفاوت است&nbsp;<div><br></div><div>مکالمه همراه اول بر روی فرکانس 900 ارایه میشود</div><div><br></div><div>ایرنسل بر روی فرکانس 1800 خدمات مکالمه را به مشتریان عرضه میکند</div><div><br></div><div>رایتل بر روی فرکانس 2100 خدمات مکالمه را ارایه میدهد .&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>اما همراه اول خدمات دیتا و اینترنت را روی باند 2600 عرضه کرده</div><div><br></div><div>ایرانسل هم 3 جی رو در باند 2100 و 4g &nbsp;رو در باند 1800 ساپورت میکنه</div><div><br></div><div>رایتل هم 3 جی رو در باند 900 پشتیبانی میکنه &nbsp;و 4 جی رایتل روی 2100 هست .</div><div><br></div><div>در صورتیکه اپراتوری اینترنت و دیتای خود را در باند 900 ارسال کند ، میزان پوشش دهی بهتری خواهد داشت مانند رایتل که از پوشش دهی مناسبی برخوردار است و اگر اپراتوری در محدوده فرکانس 2000 اینترنت و دیتای خود را ارسال کند از سرعت بهتری در انتقال بهره مند میشود</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#009900">مشاوره و راهنمایی</font><font color="#33cc00"> </font>&nbsp;<font color="#ff6600">09355587522 &nbsp;</font> dr mobile</span></div> text/html 2016-02-23T20:38:36+01:00 mobileamplifiers.mihanblog.com dr mobile تقویت اینترنت همراه اول و تقویت اینترنت ایرانسل http://mobileamplifiers.mihanblog.com/post/9 در برخی اماکن کاربران ، با مشکل<a href="http://boostercenter.ir/product-category/triple-band-repeater/" target="" title=""> آنتن ندادن همراه اول</a>&nbsp;و<a href="www.signalbooster.ir" target="" title=""> آنتن ندادن ایرانسل</a>&nbsp;و گاها<a href="http://boostercenter.ir/product-category/quad-band-repeater/" target="" title=""> آنتن ندادن رایتل</a>&nbsp;مواجه هستند .&nbsp;<div>در این مواقع کاربران به اشتباه بدنبال<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=15&amp;controller=category" target="" title="">&nbsp;</a><a href="www.BOOSTERCENTER.IR" target="" title="">ترفند آنتن ندادن گوشی موبایل</a>&nbsp;میگردند و یا&nbsp;<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=6&amp;controller=category" target="" title="">کد آنتن ندادن موبایل</a>&nbsp;را در اینترنت سرچ میکنند .&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">علت آنتن ندادن موبایل</a>&nbsp;انها و یا<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=5&amp;controller=category" target="" title="">روش افزایش سرعت اینترنت ایرانسل</a><a href="www.BOOSTERCENTER.IR" target="" title="">&nbsp;</a>و یا<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=5&amp;controller=category" target="_blank" title="">افزایش سرعت اینترنت همراه اول</a><a href="www.mobileamplifiers.ir" target="_blank" title="">&nbsp;</a>تنها و تنها یک راه حل دارد و آن&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">افزایش سرعت اینترنت گوشی</a>&nbsp;بوسیله نصب یک&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">دستگاه تقویت کننده اینترنت موبایل</a>&nbsp;است .</div><div>در مکان هایی که&nbsp;<a href="www.signalbooster.ir" target="_blank" title="">اینترنت ایرانسل 3g , 4g&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="www.signalbooster.ir" target="_blank" title="">اینترنت همراه اول نوترینو&nbsp;</a>در گوشی فعال نمیشود به احتمال زیاد ،&nbsp;<a href="http://signalbooster.ir/index.php/fa/pages/2015-01-21-04-30-04/2015-01-25-04-25-08" target="" title="">سیگنال تلفن همراه&nbsp;</a>نیز جهت مکالمه در آن نقطه مطلوب نیست . شاید سیگنال به قدری باشد که بتوان مکالمه پایدار داشت ولی سوال<a href="http://signalbooster.ir/index.php/fa/pages/2015-01-21-04-30-04/2015-01-25-04-25-08" target="" title=""> چگونه اینترنت همراه اول را فعال کنم&nbsp;</a>حتما به مغز شما خطور میکند !!!!</div><div><br></div><div><a href="http://signalbooster.ir/index.php/fa/pages/2015-01-19-17-48-51" target="" title="">بهترین برنامه افزایش سرعت اینترنت اندروید</a>&nbsp;هم در این شرایط به شما کمک خاصی نمیکند .&nbsp;<a href="http://signalbooster.ir/index.php/fa/pages/2015-01-19-17-48-51/1800-900" target="" title="">مودم d100 ایرانسل</a>&nbsp;هم دارای قابلیت نصب&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">آنتن اکسترنال</a>&nbsp;هست ولی کانکتور و آنتن مودم اینترنت در ایران یافت نمیشود .</div><div><a href="www.sibo.ir" target="_blank" title="">دستگاه سه باند تقویت اینترنت موبایل&nbsp;</a>میتواند سیگنال<a href="www.mobileamplifiers.ir" target="" title=""> اینترنت ایرانسل 4g</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="www.BOOSTERCENTER.IR" target="" title="">اینترنت ایرانسل 3g</a>&nbsp;به همراه&nbsp;<a href="www.mobileamplifiers.ir" target="" title="">اینترنت گوشی همراه اول</a>&nbsp;را از پشت بام و یا جاییکه اینترنت ایرانسل و اینترنت همراه اول و یا اینترنت رایتل وجود دارد گرفته و در مکان مورد نظر به شما تحویل دهد .</div><div>قیمت تقویت کننده دستگاه سه باند از مدلهای دیگر بالاتر است ولی با&nbsp;<a href="www.sibo.ir" target="" title="">رفع مشکل انتن دهی گوشی سامسونگ</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://mobileamplifiers.ir/index.php?id_category=7&amp;controller=category" target="" title="">افزایش سرعت اینترنت &nbsp; 3Gهمراه اول</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="www.BOOSTERCENTER.IR" target="" title="">مشکل&nbsp;</a><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">انتن دهی همراه اول</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title=""></a><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title="">مشکل انتن دهی همراه ایرانسل</a>&nbsp;را در محل برطرف میکند .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://www.mobileamplifiers.net/" target="" title=""><font size="4">http://www.mobileamplifiers.net/</font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><br></div></div>